Czym tak naprawdę jest Biblia Jerozolimska?

Na rynku dostępnych jest kilka różnych wydań Pisma Świętego, dlatego też warto dowiedzieć się na które z nich postawić. Niniejszy artykuł to doskonały wybór dla tych osób, które chcą dowiedzieć się nieco więcej o Biblii Jerozolimskiej.

Biblia Jerozolimska – co trzeba wiedzieć?

Biblia Jerozolimska najprościej rzecz mówiąc to nic innego jak wydanie Pisma Świętego w języku francuskim. Dzieło to spisane zostało przez największych egzegetów katolickich Francji, którzy kierowani są przez dominikańską szkołę biblijną (z Jerozolimy). Pierwsze wydanie Biblii Jerozolimskiej publikowane było w latach 1948-1954. Jerozolimska Biblia zdobyła olbrzymi rozgłos przede wszystkim dzięki odwołaniu się do hipotezy dokumentów Pięcioksięgu. Kolejne wydanie ukazało się dopiero w 1973 roku i rozszerzone zostało o rewizję oraz uzupełnienie przypisów.

Polska edycja

Biblia Jerozolimska w latach 80-tych wykorzystywana była na dużą skalę przede wszystkim przez wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Jednym z kluczowych elementów tych wspólnot jest oczywiście modlitwa przy wykorzystaniu różnorodnych odnośników biblijnych. Mowa tutaj oczywiście o skrutacji, które w Biblii Jerozolimskiej znajdują się w dużych ilościach. Pierwotnie korzystano jedynie z włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego tłumaczenia. Pierwsze polskie tłumaczenia zaczęły pojawiać się dopiero po 1991 roku. Mowa tutaj oczywiście o Księdze Psalmów, która zawierała wiele komentarzy i marginaliów właśnie z Biblii Jerozolimskiej. https://www.meritohurt.pl/pismo-swiete/biblia-jerozolimska-paginowana,11183,1.html