Regulamin zakupu biletów online

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób/użytkowników dokonujących zakupu/rezerwacji biletów za pośrednictwem strony internetowej http://nabierzcieducha.pl

 2. Organizatorem/sprzedawcą internetowej sprzedaży jest Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej z siedzibą na Strachocinie, ul. Tatarakowa 1, 51-511 Wrocław oraz Fundacja Charyzmatykon z siedzibą przy ul. Poświęcka 17d/50, 51-128 Wrocław posiadająca NIP 8952040399 oraz REGON 360800718 oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535243.

 3. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Przelewy24 administrowany przez Grupę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisanya do rejestru Gospodarczegp Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Poznaniu – Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Nr KRS 0000306513

 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

 5. Zakup biletów online jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu .

 6. Odbiór biletów odbywa się przed rozpoczęciem wydarzenia, na miejscu jego organizacji po uprzednim wylegitymowaniu się przez nabywce potwierdzeniem zakupu biletu – numerem zamówienia/transakcji i danymi osoby, które podała w trakcie dokonywania zakupu.

 7. Korzystanie z witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
  1) oprogramowanie : dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript;
  2) wymagania sprzętowe : komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min.128MB karta video i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej,

 8. Realizacja sprzedaży wymaga wypełnienia całej procedury zakupu biletów przez użytkownika:
  – wybór wydarzenia, sektora, w którym otrzyma miejsce, wybór wariantu biletu oraz ilości biletów;
  – podanie prawdziwych danych osobowych: imię , nazwisko , adres zamieszkania , numer telefonu, adres e-mail
  – podsumowanie wszystkich danych i akceptacja regulaminu
  – potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas dokonywania zakupu.

 9. Użytkownik ma prawo do zakupu nie więcej niż 25 biletów w jednym zamówieniu.

 10. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu/biletów nie później niż 1 dzień przed danym wydarzeniem. Dotyczy to jednak tylko sprzedaży za pomocą systemu przelewy24. Sprzedaż gotówkowa będzie dostępna tylko przez ograniczony czas i  zostanie wyłączona na 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Zamówienia gotówkowe niezrealizowane anulujemy  po 5 dniach od daty zamówienia. Podobnie zamówienia dokonane metodą „przelew  bankowy”.

 11. Użytkownik dokonuje zapłaty za zamówione bilety przez Internet korzystając z wybranej formy płatności on-line oferowanej przez serwis przelewy24.pl lub dokonując przelewu bankowego samodzielnie, bez pośrednictwa serwisu przelewy24.pl. W przypadku realizacji zamówienia za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, płatność powinna być dokonana nie później niż 15 minut od chwili złożenia zamówienia. W przypadku samodzielnego wypełniania danych do przelewu na sowim koncie bankowym, wymagane jest wysłanie potwierdzenia przelewu w formacie pdf na adres emailowy kontakt@nabierzcieducha.pl w ciągu 24 godzin od dokonania zamówienia. W obu wypadkach zamówienie po ustalonym czasie zostanie anulowane, co grozi m.in. utratą rezerwowanego wcześniej miejsca.

 12. Ceny biletów na poszczególne wydarzenia są zróżnicowane i zamieszczone na stronie internetowej http://nabierzcieducha.pl. Ceny wydrukowane na biletach są kwotami brutto i zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich. Miejsca są numerowane.

 13. Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji.

 14. Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu/rezerwacji biletów.

 15. Bilet jest ważny od momentu zakupu do momentu zakończenia wydarzenia, którego dotyczy.

 16. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany . Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim danych użytkownika zawartych w procesie rejestracji – numeru zamówienia/transakcji i/lub biletu .

 17. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości odbioru zakupionych (zapłaconych) przez Internet biletów:
  – odbiór w bramce wejściowej(kasie), nie później niż 60 minut po rozpoczęciu wydarzenia, którego bilet dotyczy. Należy podać numer zamówienia/transakcji oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej.

 18. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze biletu przed innymi klientami zakupującymi bilety w bramce wejściowej (kasie).

 19. W sprawie uzgodnienia innego sposobu i terminu odbioru biletów prosimy o kontakt z Działem Promocji i Obsługi Widzów, tel. +48507011408 lub email: kontakt@nabierzcieducha.pl

 20. Bilety zakupione przez Internet podlegają zwrotowi lub wymianie WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania wydarzenia. Informacje na temat dokonywania zwrotu będą udzielane w Dziale Promocji i Obsługi Widzów pod nr tel.+48507011408 lub e-mailem: kontakt@nabierzcieducha.pl

 21. Sprzedaż jest ograniczona liczbą biletów na poszczególne wydarzenia. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów dostępnych w sprzedaży bezpośredniej

 22. Organizator/sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili , bez podania przyczyn.

 23. Organizator/sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia bez podania przyczyny.

 24. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej oraz sprzedaży biletów za jej pośrednictwem należy składać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@nabierzcieducha.pl. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie użytkownikom. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora/sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.

 25. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie . Organizator/sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.

 26. Treść regulaminu dostępna jest dla Użytkownika w kasach biletowych oraz na stronie internetowej:
  http://nabierzcieducha.pl

 27. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Fundacja Charyzmatykon ul. Poświęcka 17d/50, 51-128 Wrocław. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z korzystaniem ze strony internetowej, w tym realizacji biletu/biletów i nie będą przekazywane innym stronom bez wiedzy i zgody użytkowników