Światło Boga pod postacią gromnicy

Bóg chce oświetlać drogę swoim wiernym i dawać im nadzieje na lepsze jutro. Pod każdą postacią wtedy możemy poczuć, że...