Dołącz do…

Kościół Katolicki to wielka rodzina, Dom Boży z wieloma pokojami, gdzie każdy może znaleźć swoje miejsce i każdy jest mile widziany,
będąc żywą cegiełką tej Chrystusowej budowli.
Zapraszamy Cię do zaangażowania się w życie Kościoła, którego jesteśmy charyzmatyczną odnogą.
Człowiek nie powinien być sam. A najpełniej rozwijamy zdolność do miłowania bliźniego w żywych relacjach międzyludzkich.

 

…wspierania dzieł miłosierdzia:

Fundacja Bezpieczna Przystań, czuwająca nad mobilnym Hospicjum dla dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi
oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami
oraz nad Centrum Rehabilitacyjnym działającym przy parafii św. Franciszka z Asyżu przy ulicy Borowskiej 174 we Wrocławiu.

 

…międzywspólnotowych inicjatyw:

 

Kompania Jonatana to wspólnoty dzieci i młodzieży, które spędzają wspólnie czas, kształtując kręgosłup moralny i wiarę pod okiem dorosłych opiekunów rozumiejących problemy ich wieku. Czynią postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi, czerpią radość z bycia razem i dojrzewają do dorosłości.
Spotykamy się w parafii NMP Bolesnej na wrocławskim Strachocinie. Wszystkich zapraszamy.
W każdy czwartek miesiąca o 20:30 ma miejsce ewangelizacja uliczna, która prowadzona jest na wrocławskim Rynku. Uczestnikami jej są osoby noszące w sercu pragnienie dzielenia się doświadczeniem Bożej miłości.
Jak apostołowie dwójkami rozchodzimy się po centrum miasta, aby przez godzinę głosić Dobrą Nowinę zabieganym ludziom.
Spotykamy się zawsze obok Vege Baru, niedaleko pręgierza.
Chcesz być świadkiem Jezusa? Przyjdź koniecznie!
Kto śpiewa, ten jakby dwa razy się modlił. Uwielbiaj Boga przez muzykę i śpiew. Głoś jego chwałę z pomocą darów, jakimi Cię obdarzył.
Ewangelizuj swoim talentem!
W każdy trzeci czwartek miesiąca zapraszamy mieszkańców Wrocławia do wspólnej modlitwy w centrum miasta.
Modlimy się za wstawiennictwem Maryi o łaskę wiary dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska oraz wszystkich odwiedzających.
Uwielbiamy Boga, dziękując Mu za dar wiary i prosimy o jego pomnożenie – dla nas, naszych rodzin, znajomych, przyjaciół i sąsiadów.
Zaczynamy zawsze o 20:00. Przyjdź i po prostu przyłącz się do nas.
Mężczyzna potrzebuje walki. Mężczyzna potrzebuje celu. Rolą mężczyzny jest bronić tych, którym im powierzono. Roztaczamy opiekę modlitewną nad tymi, którzy powierzają nam swoje intencje i prowadzimy walkę duchową z przeciwnikiem naszego zbawienia. Naszą bronią jest różaniec. Zapraszamy do wstąpienia do Męskiej Kawalerii Różańca Świętego.

…charyzmatycznych wspólnot Wrocławia i okolic